عنوان: آگهی فروش 16350 کیلو گرم مواد حاصل از بوجاری بذور گندم و جو از طریق حراج حضوری - استان یزد

مهلت دریافت سند: ۱۰ بهمن ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده

 

 

 

- شرایط حراج