عنوان: تجدید مناقصه عملیات بارگیری و کیسه گیری 300 هزار تن کود شیمیایی از بندر امام خمینی (ره)

مهلت دریافت سند: ۱۹ دي ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری