عنوان: آگهی مناقصه مربوط به عملیات تخلیه ،بارگیری و کیسه گیری مقدار 65 هزار تن کود شیمیایی فله از محموله کشتی های وارده به بندر چابهار

مهلت دریافت سند: ۹ آذر ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری