عنوان: مزایده عمومی یک مرحله یی، فروش حدود 700 تن موادحاصل از بوجاری بذور، استان همدان

مهلت دریافت سند: ۹ آذر ۱۳۹۶

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده

برای دریافت متن آگهی روی لینک زیر کلیک فرمایید

آگهی فروش

شرایط شرکت در مزایده

قراردادفروش