عنوان: مناقصه عملیات تخلیه، بارگیری و کیسه گیری مقدار 300هزارتن انواع کودشیمیایی فله، استان خوزستان (نوبت اول و دوم)

مهلت دریافت سند: ۱۶ آبان ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری