عنوان: آگهی مناقصه عمليات بارگيري، حمل و تخليه مقدار 50 هزار تن انواع نهاده هاي زارعي، استان خوزستان

مهلت دریافت سند: ۱۶ آبان ۱۳۹۶

منتشر کننده: .

سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری