عنوان: آگهي نوبت عمليات بارگيري، حمل و تخيله مقدار 6 هزار تن انواع نهاده هاي كشاورزي

مهلت دریافت سند: ۱۱ آبان ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری