عنوان: مناقصه بارگیری، حمل و تخلیه مقدار 25000 تن انواع نهاده های کشاورزی از استان کرمان

مهلت دریافت سند: ۱۶ شهريور ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری