عنوان: آگهی تجديد مناقصه عمليات حمل و تخليه مقدار 400 هزار تن انواع كود شيميايی از خوزستان به همراه اصلاحیه آگهی تجدید مناقصه

مهلت دریافت سند: ۳ تير ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری

.