عنوان: مناقصه حمل دریایی مقدار 105 هزار تن کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله از مبداء كشور چين

مهلت دریافت سند: ۳۰ خرداد ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری