عنوان: مناقصه عمليات حمل و تخليه مقدار 200 هزار تن انواع نهاده های كشاورزی از پتروشيمی پرديس عسلويه

مهلت دریافت سند: ۳۱ خرداد ۱۳۹۶
سازمان مرتبط: .
نوع: بارگیری، حمل و تخلیه - کیسه گیری