عنوان: مزایده فروش مواد حاصل از بوجاری گندم در شهرکرد و اراک

مهلت دریافت سند: ۲۷ دي ۱۳۹۹
سازمان مرتبط: .
نوع: مزایده