مدیران ستادی

شماره تلفن های مدیران محترم ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

نمابر

آقای مهندس حمید رسولی

عضو هیئت مدیره و مدیرعامل 

  8 و 88888507

88888509

2

آقای شمس اله ملازاده

عضو هیئت مدیره و معاون امور فنی، توليدی 

 67 و 88780365 

 88791994

3

آقای  علی علیزاده

عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی

88794941

88781009

4

 آقای تورج منصوری

عضو هیئت مدیره و معاون اداری، مالی و پشتیبانی

 88873805

84841115

5 آقای علی آقا بازوند مشاور مديرعامل در هماهنگی امور استانها 88873805  

6

آقای علي اصغر سليمي

مدير مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی 

 0263-2752086 0263-2752066

7

آقای مجيد مجیدزاده

رئیس اداره ارزشیابی

88773734

88780434

8

خانم سهيلا  فيضي

دبیر کمیسیون معاملات

88791993

88798345

9

آقاي رضا صفری علی آبادی

مدير امور حقوقی و قراردادها

88776324

88776324

10

آقای رسول فلاح 

 سرپرست مدیریت بازرگانی داخلی  و مدیر حراست

88770433

88781156

11

آقای حسین زمانی

مدیرروابط عمومی و امور بین الملل

88780436

88780436

12

آقای سيّد سعيد  ايزدی

سرپرست مديریت طرح و برنامه

88797724

84831246

13

آقای علی مسعودی فر

 مدیر امور تولید بذر و نهال

88798379-88781149

88791994

14

آقای جعفر مسجدی

 مديربازرگانی خارجی

88781131

88798576

15

آقای فیروز هرمزی

مدیر امور توزیع ، حمل و نگهداری

88780369

88780368

16

آقای غلامرضا طریقت

مدیر حسابرسی و بازرسی

88783809

88781085

17

آقای عليرضا خالقی

مشاور معاونت بازرگانی

88794941 88781009

18

آقای محمود خون زر

ذی حساب و مدیر امور مالی

88888511

84831130

19

آقای سيّد اميد  وظيفه دان

مدیرامور اداری

88776327 

88791995

20

آقای عبدالستار  امیدی

مدیرامور ماشین آلات و ادوات کشاورزی

88781096

 

21

آقای فرزام  پور رمضان

مدير مجتمع شیمیایی آبیک

0264-5367281

0264-5367287

22

آقای محمد رضا نجار نیارکی

 مدیر امور کود و سم

 88780365

88791994

23 آقای جواد رضايی مشاور معاونت بازرگانی  88781055 84831133
24 آقای فتاح شعبانی مدیر بازاریابی و امورمشتریان 84831024  
    اداره آموزش 84831175 88781066