مدیران ستادی

شماره تلفن های مدیران محترم ستادی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن مستقیم

نمابر

آقای مهندس حمید رسولی

 عضو هیئت مدیره و مدیرعامل

8-88888507

88888509

2

آقای شمس اله ملازاده

عضو هیئت مدیره و معاون امور فنی، توليدی 

 8-88888507

 88888509

3

آقای  علی علیزاده

عضو هیئت مدیره و معاون بازرگانی

 

 

4

 آقای تورج منصوری

عضو هیئت مدیره و معاون اداری، مالی و پشتیبانی

 88873805

 

5 آقای علی آقا بازوند مشاور مديرعامل در هماهنگی امور استانها 88873805  

6

آقای علي اصغر سليمي

 مدير مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی 

 02632752086 2752066

7

آقای مجيد مجیدزاده

رئیس اداره ارزشیابی

88773734

 

8

آقای مير سجاد سيّد مصطفوي

دبیر کمیسیون معاملات

88791993

88798345

9

آقاي رضا صفری علی آبادی

  مدير امور حقوقی و قراردادها

88776324

88776324

10

آقای رسول فلاح 

مدیر حراست

88770433

88781156

11

آقای سهراب حسینی

سرپرست  مدیریت روابط عمومی و امور بین الملل

88780436

88780436

12

آقای سيّد سعيد  ايزدی

سرپرست مديریت طرح و برنامه

88797724

88791995

13

آقای  

 

88780367

88791994

14

آقای علی مسعودی فر

 مدیر امور تولید بذر و نهال

88780366

88791994

15

آقای جعفر مسجدی

سرپرست مديریت بازرگانی خارجی

88776325

88798576

16

آقای فیروز هرمزی

مدیر امور توزیع ، حمل و نگهداری

88780369

88780368

17

آقای غلامرضا طریقت

مدیر حسابرسی و بازرسی

 

84832375

18

عليرضا خالقی

مشاور معاون بازرگانی

84831164  

19

 

 

84832025

84831133

20

آقای محمود خون زر

 ذی حساب و مدیر امور مالی

88888511

88780438

21

آقای سيّد اميد  وظيفه دان

سرپرست مدیریت امور اداری

88776327

88781085

22

 

مدیر امور ماشین آلات کشاورزی

88780429

 

23

آقای فرزام  پور رمضان

مدير مجتمع شیمیایی آبیک

2891351-0282

2891350

24

آقای محمد رضا نجار نیارکی

 مدیر امور کود و سم

 88780365

 

25 آقای جواد رضايی سرپرست مديریت بازرگانی داخلی 88781055 84831133