رزومه مديران

رزومه آقای حميد رسولی ، مدیرعامل و عضو هيئت مديره 

- رزومه آقای تورج منصوری ،عضو هیئت مدیره و معاون اداری مالی و پشتیبانی

رزومه آقای شمس الله ملازاده ،عضو هیئت مدیره و معاون فنی و امور توليدی

رزومه آقای علی علیزاده ، عضو هیئت مدیره و معاون امور بازرگانی

- رزومه آقای عباس مرید نژاد سرپرست معاونت برنامه ریزی وفن آوری اطلاعات

- رزومه آقای علی آقا بازوند ، مشاور مدیرعامل و مدیر هماهنگیامور استانها

رزومه آقای عليرضا خالقی ، مشاور معاون بازرگانی

رزومه آقای احمد محجوب ،مشاورمدیرعامل ودبیر هیئت مدیره 

- رزومه آقای فیروز هرمزی ،مدیر توزیع ،حمل و نگهداری

- رزومه آقای حسین زمانی مجری طرح بذور و دانه‌های روغنی

- رزومه آقای محمود خون زر ، ذیحساب و مدیر امورمالی

- رزومه آقای سید امید وظیفه دان ، مدیرامور اداری ومنابع انسانی  

رزومه آقای عبداستار امیدی ،مدیرامور ماشین آلات و ادوات کشاورزی 

رزومه آقای محمدرضا نجارنياركی ، مدير امور توليد كود و سم

- رزومه آقای علی مسعودی فر ،  مدیرامور تولید بذرونهال

- رزومه آقای غلامرضا طریقت خوب ، مدیرحسایرسی وبازرسی

رزومه آقای رسول فلاح ، سرپرست مدیریت بازرگانی داخلی و مدیر حراست

رزومه آقای   ، مشاورمعاون بازرگانی 

- رزومه آقای فتاح شعبانی ، مدیر بازاریابی وفروش

- رزومه آقای  ، مدیر برنامه ریزی وفن آوری اطلاعات

- رزومه آقای جعفر مسجدي ،مديربازرگاني خارجي 

- رزومه خانم سهیلا  فیضی ، دبیرکمیسیون معاملات

- رزومه آقای حسین زمانی ، مدیرروابط عمومی و اموربین الملل

- رزومه آقای مجید مجیدزاده،رئیس اداره نظارت و ارزشیابی

- رزومه آقای  علی اکبر ندرلو،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز 

- رزومه آقای علی اصغر سلیمی،مدیر مرکز مطالعات تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی 

_ رزومه آقای فرزام پور رمضان مدیر مجتمع شیمیایی آبیک

- رزومه آقای علی راه انجام ،مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران