کود پتاسیم

از انواع كودهاي پتاسه
1-    كلرور پتاسيم
 
اين كود را مي‌توان در سطح وسيعي در شاليزارها اراضي غير شور براي محصولاتي نظير ذرت - چغندر قند- پنبه و گندم به صورت سرك و حتي براي باغهاي ميوه استفاده نمود علاوه بر ارزاني آن در مقايسه با سولفات پتاسيم مقدار پتاسيم (k2o) آن 10 درصد نيز بيشتر از سولفات پتاسيم مي‌باشد . آنيون كلر خود عامل كنترل كننده تعدادي از بيماريها نظير بلاست ، پاخوره و .. مي‌باشد .
كلرور پتاسيم را ميتوان به سولفات پتاسيم تبديل نمود مزاياي آن صرفه جويي ارزي مي باشد . كلرور پتاسيم را مي‌توان به نيترات پتاسيم تبديل نمود كه اين كود براي مصرف در مزارع نيشكر- گلخانه ها و به صورت سرك (همراه با آب آبياري) مصرف مي‌شود.
از كود كلرور پتاسيم ميتوان براي تهيه كود كامل ماكروي گرانوله استفاده نمود كه مي‌توان درمزارع (قبل از كاشت) و درختان ميوه (چال كود) استفاده نمود.
 
2- سولفات پتاسيم
 
در زماني كه يون كلر براي گياه زيانبار باشد بهتر است پتاسيم به صورت سولفات استفاده شود. اين كود از اثر اسيد سولفوريك بر كلرور پتاسيم بدست مي‌آيد سولفات پتاسيم محتوي 41 تا 44 درصد پتاسيم مي‌باشد و در دماي معمولي 12 درصد حل مي‌شود.
 
3-نيترات پتاسيم
 
داراي 38 درصد پتاسيم و 14 درصد ازت بوده حلاليت آن در آب و در دماي معمولي 35 درصد است نيترات پتاسيم از اثر اسيد نيتريك بر كلرور پتاسيم حاصل مي‌شود.
 
    4- سولفات پتاسيم منيزيم
 
از جمله كودهاي پتاسه اي هستند كه داراي سولفات - پتاسيم- منيزيم و كلر مي‌باشند سولفات مضاعف پتاسيم منيزيم داراي 24 درصد پتاسيم (k2o) 10 درصد منيزيم   و 48 درصد گوگرد اين كود در آب قابل حل بوده و بصورت سرك مصرف مي‌شود
اين كود محتوي گوگرد به صورت سولفات - پتاسيم - منيزيم - كلر بوده و مشخصات فني آن نيز صرف نظر از مقدار كم عناصر غذايي آن در مقايسه با سولفات مضاعف پتاسيم منيزيم محتوي كلر بوده و بصورت معدني استخراج مي‌گردد.
عوارض كاهش پتاسيم در گياه
1-     كربن گيري- كمبود پتاسيم ياعث تقليل كربن گيري و آزاد شدن اكسيژن مي گردد. بدون پتاسيم تأثير نيز كاهش مي يابد . پتاسيم داراي دو نقش مجدد دركربن گيري است . نقش اصلي آن در متابوليسم پروتئين دخالت دارد و ديگري مربوط به فعال كردن آنزيم هاست .
2- تنفس
كمبود پتاسيم باعث كاهش تنفس در گياه مي‌شود.
3- متابوليسم مواد هيدروكربني 
گياهي كه داراي كاهش پتاسيم است در اسفناج خود مقدار زيادي نشاسته و قند ذخيره مي‌كند. تجمع هيدروكربن در گياه مبتلا به كمبود پتاسيم به آن علت است . كه موارد ساخته شده نميتوانند براي ساخت پروتئين جديد و يا نسوج جديد به كار روند.
4-متابوليسم تركيبات ازت
مقدار پروتئين دربرگهاي جوان گياهان مبتلا به كمبود پتاسيم بسيار كمتر از گياهان سالم است و در كمبود شديد توليد پروتئين به طور كلي متوقف مي‌شود در زمان كمبود فعل و انفعالات به طرف تجزية پروتئين پيش مي‌رود.
5-تشكيل اسيدهاي آلي
اسيدهاي آلي از جمله مالئيك و سيتريك و تركيبات ازتي غير پروتئيني از جمله اسيدهاي آمينه و آميدها درزندگي گياه نقشهاي مهمي دارند . اسيدهاي آلي قسمت مهمي از سيتوپلاسم راتشكيل مي‌دهند. اين اسيدها درظرفيت تبادلي ريشه - نسبت به كاتيونها در سلول گياه تأثير دارند و همچنين باعث تنظم PHسلول ميگردد.
6-سيستم سلولي و رشد
وقتي پتاسيم در گياه كم باشد اين عنصر از برگهاي پير به برگهاي جوان انتقال و ازآنجا به نقاط روينده مي رود.
ميزان پتاسيم در رشد به اين دليل قطعيت دارد كه اين عنصر درساخت مواد هيدروكربن دار و پروتئين نقش موثري دارد
7-مقاومت به استرسهاي محيطي
پتاسيم نقش مهمي در بيماريهاي پارازيتي و غير پارازينتي در گياه دارد عده اي تصور مي‌كنند كه اثر kبيشتر در توليد سلولهاي اپيدرمي با ديواره ضخيم مي‌باشد كه در مقابل بيماري مقاومت بيشتري مي‌كند.
نقش پتاسيم در انسان
پتاسيم با سديم در تنظيم تعادل آب بدن و طبيعي كردن ضربان قلب همكاري مي‌كند اگر تعادل پتاسيم و سديم حفظ نشود اعمال اعصاب و عضلات دچار اختلال مي‌شود. ميزان 900 ميلي گرم پتاسيم دريك رژيم سالم كافي به نظر مي‌رسد فشارهاي روحي و بدني مي‌تواند به كمبود پتاسيم منجر بشود پتاسيم با رساندن اكسيژن به مغز به كاركرد مغز كمك ميكند. پتاسيم در دفع مواد زائد بدن و در پايين آوردن فشار خون مؤثر ميباشد .ورم و قند خون از علائم كمبود پتاسيم در بدن مي‌باشد - مركبات - سبزيجات كه برگ پهن دارند شاهي- برگهاي نعناع - تخمه آفتابگردان - موز و سيب زميني منابع خوبي از پتاسيم مي باشند.
زمان مصرف كودهاي پتاسه
علي رغم حلاليت و تحرك نسبتاً زياد كودهاي پتاسه اين نوع كود قبل از كاشت در زمين پخش و با شخم زير خاك برده شود ولي مصرف اين نوع كودها در خاك هاي سبك حتماً بايستي بصورت تقسيط (حداقل دوبار) افزايش يابد .