مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی

تاریخچه:

با انحلال بنگاه توسعه ماشینهای کشاورزی در پایان سال 1383 و بر اساس مصوبه شورای محترم اداری وظایف تصدی گری بنگاه مذکور به شرکت خدمات حمایتی کشاورزی محول گردید که بدین منظور با بهره مندی از نیروی کارشناسی منتقله نسبت به تشکیل مدیریت ماشین آلات و ادوات کشاورزی در مجموعه ساختار اداری با وظایف تهیه و تأمین ماشین آلات کشاورزی ، ارائه خدمات مشاوره ای و همچنین امور مرتبط با خدمات پس از فروش اقدام گردید . 

وظایف و اهداف:

« اهم وظایف و فعالیتهای  دردست اقدام مدیریت امور ماشین آلات و ادوات کشاورزی»

1-     بررسی فنی و کنترل کیفی ماشین آلات و ادوات کشاورزی در واحدهای تولید طرف قرارداد براساس استانداردهای موجود

2-     اتخاذ تدابیر لازم به منظور انعقاد قرارداد با تولید کنندگان داخلی و خارجی ماشین آلات ، قطعات و ادوات کشاورزی و انجام اقدامات و پیگیری لازم.

3-     بررسی فنی امکانات و توانایی ساخت سازندگان درارتباط با ماشین آلات و کنترل مستمر واحدهای تولیدی طرف قرارداد جهت حصول اطمینان از اجرای صحیح قراردادها.

4-     پیگیری انجام امور خدمات بعد از فروش ماشین آلات از جمله:

الف- آموزش کاربران ماشین آلات

ب- گارانتی دستگاه

پ- تأمین قطعات لوازم یدکی مورد نیاز

ت- وجود نمایندگی های شرکت مذکور بصورت ثابت و سیار در کشور.

5-     تجهیز و راه اندازی سیستم های فرآوری بذور درسطح کشور و پیگیری انجام فرآوری بذور خریداری شده شرکت و اقدامات لازم جهت کاهش هزینه های تبعی مرتبط با این اقدام

6-     همکاری در برگزاری نمایشگاه دائمی و موقت ماشین های کشاورزی در سطح کشور

7-     شناسایی ، مذاکره و ترغیب شرکتهای تولید کننده و وارد کننده ماشین آلات و ادوات کشاورزی جهت همکاری با شرکت در قالب فروش وکالتی

8-     مذاکره و ترغیب علاقمندان به سرمایه گذاری و مشارکت در انتقال تکنولوژی ساختار نیروی محرکه در کشور

.

.

.