اخبار

 به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان جنوبی: 
به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی؛
سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران مهم ترین برنامه های پروژه اقتصاد مقاومتی در استان مازندران را اعلام کرد.