کارگزاران توزیع کود

جلسه ساماندهی کارگزاران توزیع کود شهرستانها گرگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

 

 جلسه ای به منظور ساماندهی کارگزاران  توزیع کود شیمیایی شهرستان گرگان،  در محل دفتر مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان  باحضور معاون فنی مدیریت جهاد کشاورزی  شهرستان گرگان، معاون زراعت سازمان  ، معاون  فنی  و تولیدی  و جمعی از کارشناسان  فنی و بازرگانی شرکت برگزار شد ابتدا پس از ذکر تلاوتی چند از آیات کلام الله مجید  حمید  هزارجریبی ، مدیر شرکت  بیان نمودند: که  این شرکت  بعنوان یکی اززنجیره های تامین امنیت غذایی بوده   ودر راستای تامین ، تدارک و توزیع نهادهای کشاورزی در بین کشاورزان از طریق 126 کارگزارای در سطح استان گام برمی داردوی با اشاره به شرایط تحریم  های اخیر افزود: شرکت خدمات حمایتی کار تامین و تدارک نهادها را بعهده داشته و کشاورزان را تنها نمیگذارد در این راستا در سال گذشته  با تمام موانعی که بر سر راه داشته، با اعمال  تدابیر و سیاست ها  وزارت  متبوع و سازمان جهاد کشاورزی استان و به موازات آن شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، سهم  تامین، تدارک کود های شیمیایی این استان، ، افزایش چشمگیری داشته به گونه ای که تامین کوداز 142106 تن در سال96،به  149564 تن در سال1397 رسیده است و ازتوزیع143575 تن انواع کود شیمیایی در سال97 خبر داد که در مقایسه با سال96، که129541 تن بوده،11 درصد رشد داشته است : چنین عملیات  گسترده ای جز با تلاش جمعی کشاورزان عزیز و تلاش مضاعف  عوامل  ودست اندر کاران  بخش  کشاورزی و مشارکت فراگیر کارگزاران میسر نمی شد و توفیق دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی و تحقق امنیت غذایی جامعه، مرهون نقش موثر یکایک حلقه های این زنجیره عظیم است وی شهرستان گرگان را ازجمله شهرستانهای مستعد در بخش کشاورزی استان  عنوان کرد که در راستای تامین و توزیع به موقع انواع نهاده های کشاورزی در بین کشاورزان این شهرستان نسبت به ساماندهی 15کارگزار  بخش خصوصی و تعاونی تحت پوشش اقدام  نموده  تاکارگزاران فعال تحت پوشش بتواند خدمات بهتری به کشاورزان و بهره برداران در این بخش ارائه نمایند.  در ادامه جلسه پس از  ارائه دید گاههای  ونقطه  نظرات  حاضرین در جلسه  و بحث و تبادل نظر پیرامون ساماندهی و رعایت دستورالعمل ها و ایجاد وحدت رویه در بین کارگزاران موارد به شرح ذیل مصوب گردید:

1-به استناد  بند6،صورتجلسه  مورخ11/4/98 که طی نامه ای به شماره61886/1 مورخ16/4/98  ابلاغ گردید توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرگان پی گیری و گزارش به مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اعلام گردد.

2-  مقرر گردید  به علت  کم کاری کارگزاری سعید زاغی  در خرید کود ، پی گیری  از طریق مدیربت جهاد کشاورزی شهرستان انجام  و هشدار های لازم به نامبرده ابلاغ  تا ظرف حداکثر دو ماه تعیین تکلیف گردد؛

3- بررسی  های  بیشتر به منظورتداوم فعالیت کارگزاری شرکت تعاونی روستایی چهار  باغ و شاهکوه ، به علت  کم کاری توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان صورت گیرد؛

4- توزیع کود شرکت ماهی طلایی توسط مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان گرگان نظارت گردد؛

5-  حسب منویات و دستور موکد ریاست محترم سازمان جهاد کشاورزی استان گلستان مبنی برخدمات رسانی بیشتر به کشاورزان مناطق سیل زده استان، میزان 300  تن کود اوره  مازاد بر سهمیه شهرستان به مناطق سیل زده تخصیص داده شود؛

6- به کلیه کارگزاران شهرستان ابلاغ گردد گزارش ماهیانه حداکثر تا چهارم ماه بعد تنظیم و ارسال گردد؛

7- با عنایت به میانگین سهمیه کودی شهرستان که در چند سال اخیر کمتر از 1000 تن بوده، منبعد از پذیرش درخواست متقاضیان جدید خودداری گردد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید