تامین و توزیع 132 هزار کیلوگرم / لیتر انواع آفت کش های نباتی در مازندران:

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران از تامین و توزیع 132 هزار کیلوگرم/ لیتر انواع آفت کش نباتی مجاز در بخش کشاورزی استان مازندران  از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت از ابتدای سال جاری تاکنون 132 هزار کیلوگرم/ لیتر انواع آفت کش های نباتی شامل 110 هزار کیلوگرم/ لیتر انواع آفت کش های ویژه مبارزه با آفت ساقه خوار برنج و 22 هزار لیتر دیگر آفت کش های نباتی مجاز شامل اومایت ، بوتیزان استار و برگریز تامین و توسط کارگزاران تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی استان مازندران توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید