کشف کود غیرمجازدر استان البرز

به گزارش رابط روابط عمومی مدیریت حسابرسی وبازرسی،

اعلام نمود برابر گزارش مدیریت شرکت خدمات حمایتی استان البرز مقارن روز یکشنبه 28/11/1397 گروه نظارت شرکت در معیت کارگروه نظارت استان وقاضی سیار تعزیرات حکومتی 2 انبار نگهداری غیر قانونی کودهای شیمیایی را کشف نمودند دراین انبارها بالغ بر 23 تن کود اوره و17 تن سایر کودهای کشاورزی کشف وضبط گردید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید