برگزاری کمیته کارگزاران

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان،

دهمین کمیته بررسی و نظارت وضعیت کارگزاران توزیع نهاده های استان با حضور مسئولین واحدهای مختلف استان برگزار شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید