بازدید از انبارهای استان مرکزی

به گزارش روابط عمومی مدیریت توزیع، حمل و نهگداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی

با توجه به گزارش استان مرکزی در خصوص تحویل کودهای شیمیایی ارسالی از بندر      امام خمینی به آن استان که دچار آبدیدگی بوده اند ، نماینده این مدیریت از انبار شاملو استان مربوطه بازدیدی انجام داده و وضعیت و مشکلات انبار و محموله آن مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت که با توجه به مدارک و شواهد موجود قصور راننده حامل کودهای شیمیایی و عدم پوشش لازم و مناسب محموله در شرایط بارانی این اتفاق صورت گرفته که در دست اقدام لازم می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید