توزیع 10 تن کود سوپرفسفات تریپل از طریق بخش خصوصی در جویبار

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران

سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران ازتوزیع 10  تن کود کشاورزی از نوع سوپر فسفات تریپل در شهرستان جویبار در 11 ماهه سال جاری  از طریق بخش خصوصی خبر داد 

رضا افراسیابی با اعلام این مطلب افزود 

کود سوپر فسفات تریپل تأمین شده توسط شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از طریق کارگزار توزیع کود تحت پوشش در بین کشاورزان متقاضی در سطح شهرستان جویبار توزیع شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید