کود شیمیایی

حمل حدود 1000 تن کود شیمیایی اوره از مبادی به مقصد کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان،

آقای بهروز الیاسی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان گفت: به منظور تأمین و توزیع به موقع کود شیمیایی مورد نیاز کشاورزان برای کشت های بهاره، در تاریخ های 6 و 7 اسفند ماه سالجاری، مقدار 975 تن کود شیمیایی اوره از مبادی کرمانشاه و بندر امام خمینی (ره) بارگیری و به مقاصد کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در سراسر استان همدان حمل شده است.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید