بازدید کارشناسان معاونت فنی و کنترل کیفی از موجودی انبار ماشین ها و اداوات کشاورزی استان البرز

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز

با عنایت به پیگیری مدیریت شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان البرز در خصوص تعیین و تکلیف ماشین ها و اداوات کشاورزی وکالت در فروش انتقالی از بنگاه توسعه سابق، و در راستای تاکید مدیرعامل و عضو محترم هیات مدیره شرکت در شورای هماهنگی مدیران مبنی بر تعیین و تکلیف کالاهای  موجود در انبارهای استانها، کارشناسان محترم معاونت فنی تولیدی و کنترل کیفی ضمن حضور در  استان البرز از موجودی کالاهای انبار ماشین آلات بازدید و گزارش تهیه فرمودند .    

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید