کود اوره توزیع شده کشاورزان سرابله

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام:

 

آیت جمالی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام از تامین کود اوره موردنیاز کشاورزان سرابله دراستان ایلام  خبر داد.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام بیان داشت: از ابتدای مهر تا 14 همین ماه مقدار 138 تن کود اوره از طریق شبکه کارگزاری بین کشاورزان شهرستان سرابله توزیع شده است.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید