گفتگو با مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی

محمد مهدی سعیدی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان جنوبی طی جلسه ای با مدیر حراست سازمان جهاد کشاورزی استان دیدار و درمورد فروش کود خارج از شبکه کودی  گفتگو کرد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید