مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از تسریع در حمل کودهای شیمیایی خبرداد:

استفاده از ظرفیت ناوگانی حمل و نقل جاده یی سازمان راهداری کشور برای تسریع در حمل کودهای کشاورزی

به نقل از روابط عمومی و اموربین الملل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

باعنایت به مقطع حساس کشت پاییره و لزوم حمل هرچه سریع تر کودهای شیمیایی تدارک شده به مراکز مصرف طی امروز جلسات هماهنگی فی مابین مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی با معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان راهداری و حمل و نقل جاده یی کشور برگزار و طی توافق به عمل آمده مقرر گردید که ظرفیت ناوگان حمل و نقل جاده یی سازمان مذکور در خدمت حمل نهاده های کشاورزی به ویژه کودهای شیمیایی قرار گیرد. مدیرعامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی از روسای محترم سازمان های جهادکشاورزی درخواست نمودند که از ظرفیت ایجاد شده مذکور حداکثر بهره برداری را نمایند.

همین خبر درسایر سانه ها:

خبرگزاری ایلنا: استفاده از ظرفیت ناوگانی حمل و نقل جاده یی و راه آهن کشور برای تسریع درحمل کودهای کشاورزی

خبرگزاری فارس:استفاده از ناوگان حمل و نقل جاده یی و ریلی برای توزیع نهاده های کشاورزی

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید