ثبت مسافت های حمل جهت ارسال کود به انبار عاملین جدید

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی قزوین؛

فریدون نقی زاده مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین اعلام کرد؛ با توجه به فعالیت عاملین جدید در سال جاری و تعیین کد انباری از سوی مدیریت محترم توزیع، حمل و نگهداری جهت آغاز فعالیت آنان، مسافت های ارسال محموله های نهاده های کشاورزی از مبادی کشور و انبارهای داخلی استان در سیستم توزیع هوشمند نهاده های کشاورزی ثبت شد.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید