نشست نظارت برقراردادهای کارگزاران در مازندران

نشست معاونین و روسای ادارات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران درخصوص نظارت دقیق بر عقد قراردادهای کارگزاران در اتاق کار مدیر شرکت برگزار شد.

بخشنامه ابلاغی از سوی مدیریت حسابرسی و بازرسی ستاد مرکزی شرکت ابلاغ افزایش سهمیه هر به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران در این نشست مقرر شد براساس کارگزار از سازمان جهادکشاورزی استان به صورت مکتوب اخذ گردد ، هرگونه افزایش سهمیه به استنادبند 2 ماده 3 قرارداد در قالب الحاقیه لحاظ گردید و میزان ضمانت نامه های انجام تعهدات هم به همان نسبت افزایش یابد.

همچنین در این نشست مقرر گردید قراردادهای منعقده با کارگزاران حتماً سالانه بوده و درصورت انقضاء نسبت به تهیه قرارداد جدید اقدام شود و میزان و نوع کودها در جدول کاملاً ثبت شود و به منظور اصلاح جدول و شفاف سازی اقدامات لازم از سوی واحدهای مرتبط صورت گرفته و نتیجه آن کتباً به مدیر گزارش شود.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید