برگزاری جلسه تنظیم بازار در استان بوشهر

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر:

روز سه شنبه 20 شهریور ماه نشست مشترکی با حضور ریاست سازمان جهادکشاورزی جناب آقای منوچهری و مدیران کلیه دستگاههای اجرایی توزیع کننده نهاده های کشاورزی و نماینده سازمان صنعت و معدن و تجارت با هدف بررسی نوسانات قیمت نهاده های کشاورزی در بازار و نظارت و بازرسی مستمر از وضع توزیع و تحویل به بهره برداران برگزار گردید ، در پایان جلسه  مقرر گردید :

1-کد ریجستری انبارهای سازمانی مورد بررسی قرار گیرد

2-معرفی اعضاء دائم دستگاههای ناظر جهت بازدید مستمر و پایش میدانی توزیع و عرضه نهاده های کشاورزی

3-تدارک به موقع و تحویل در زمان مناسب نهاده ها به بهره برداران بخش

مورد عنایت جدی قرار گیرد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید