برگزاری جلسه کلزا در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس:

برگزاری جلسه ی کلزار با حضور معاونت فنی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان در تاریخ 97/06/21  صورت گرفت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید