برگزاری جشنواره انگور سیاه سردشت

  دومین جشنواره انگور سیاه سردشت با حضور مسئولین و مدیران استانی در شهرستان سردشت استان آذربایجانغربی، منطقه توریستی چشمه معدنی گراوان در روز یکشنبه هجدهم شهریور ماه سال ۹۷ برگزار گردید.

این جشنواره با هدف برند سازی انگور سیاه سردشت و زمینه‌ سازی برای جذب سرمایه‌ گذاری و ایجاد خوشه صنعتی متنوع محصولات این میوه، تبلیغ تازه خوری، تقویت روانی کشاورزان برای توسعه کمی و کیفی محصول و معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان برگزارگردید.

سطح زیر کشت این محصول5500 هکتار و برداشت محصول از این باغات بالغ بر 35000 تن در سال می رسد و معیشت 50% از جمعیت این شهرستان به صورت مستقیم و غیرمستقیم در گرو این محصول می باشد%

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید