گزارش شروع عملیات بوجاری میزان 920 تن بذور گندم رقم چمران2 در طبقات گواهی شده ، مادری و پرورشی در مجتمع انباری گهکم - شهرستان حاجی آباد -استان هرمزگان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان:

عملیات بوجاری بذر گندم استان هرمزگان با حضور کارشناس فنی شرکت خدمات حمایتی و کارشناس فنی مرکز تحقیقات کشاورزی (نماینده موسسه تحقیقاتی ثبت وگواهی بذر و نهال) روز دوشنبه 97/06/19 آغاز گردید.

 

..

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید