کود اوره فله در انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان تخلیه شد .

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان ، با توجه به تخصیص مرحله دوم کود اوره فله از مبداء بندر امام به استان همدان ، عملیات حمل و تخلیه این کود در محل انبارهای شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان همدان به انجام رسید که همزمان عملیات کیسه گیری ، صفافی و پارت چینی آن نیز درحال انجام می باشد .

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید