گزارش بازدید دوره ای انبار کارگزاران توزیع در مرداد ماه

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قم:

در مرداد ماه سال جاری کارشناسان واحد فنی شرکت خدمات حمایتی استان، بازدیدهایی از انبارهای کارگزاران توزیع کود در بخش های مختلف استان داشته اند که موارد و تذکرات لازم در خصوص انبارداری ، چیدمان ، نظافت انبار، نمونه گیری و کنترل کیفی و توزیع با قیمتهای مصوب در چرخه رسمی توزیع کود و طبق دستورالعمل های شرکت ، به آنها داده شده است.

 

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید