توزیع بذر شبدر برسیم در استان مازندران به 317 هزار کیلوگرم رسید.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین و توزیع شبدر برسیم به میزان 317 هزار کیلوگرم از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران علی محسنی با اعلام این خبر گفت: توزیع بذر شبدر برسیم بعد از 7 سال وقفه ، خوشبختانه در سال زراعی جدید در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی مازندران اجرایی شد و به دلیل موقعیت خاص زراعی استان با استقبال خوب کشاورزان استان نیز مواجه گردید. وی با اشاره به اینکه تمامی بذر شبدر برسیم تامین شده از ابتدای سال جاری تاکنون در بین کشاورزان متقاضی استان توزیع شد، افزود با توجه به استقبال خوب کشاورزان استان شرکت خدمات حمایتی کشاورزی آمادگی تامین و توزیع بیش از 700 هزار کیلوگرم بذر شبدر برسیم را برای بخش کشاورزی مازندران در سالهای آینده خواهد داشت.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید