نمونه گیری از شلتوک برنج در مازندران

مرحله نمونه گیری از شلتوک برنج برداشت شده از مزارع شالی مخصوص تولید بذر طرف قرارداد با شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران آغاز شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در این مرحله کارشناسان فنی و تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران علاوه بر نظارت بر چگونگی برداشت بذر شلتوک برنج، شلتوک های تولیدی برداشت شده را از نظر مقدار رطوبت ، درصد شکستگی، خلوص و مطلوبیت بذری پس از نمونه گیری در آزمایشگاه مورد بررسی قرار می دهند و پس از تایید نهایی مجوز خرید صادر خواهد شد.

لازم به یادآوری است برنامه تدارک 777 هزار کیلوگرم بذر شلتوک برنج برای سال زراعی 98-97 در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران در حال اجراست.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید