تامین و توزیع 416 کیلوگرم/ لیتر آفت کش در مازندران

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران از تامین و توزیع 416 هزار کیلوگرم /لیتر انواع آفت کش های نباتی در این استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبرداد. به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان مازندران ، مهندس مجید سلطانی یا اعلام این خبر گفت از ابتدای سال جاری تاکنون 416 هزار کیلوگرم/لیتر انواع آفت کش های نباتی شامل:دیازینون ، پادان و دورسبان که دارای کاربرد موثر در مبارزه با آفت ساقه خوار در اراضی شالیزاری می باشند دربین کشاورزان برنجکار متقاضی استان توزیع گردید.وی افزود آفت کش های نباتی توزیع شده با قیمت مصوب دولتی و پایین تر از قیمت بازار و باهدف حمایت از برنجکاران پرتلاش استان و تنظیم بازار سموم در بین کشاورزان متقاضی استان توزیع گردید.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید