برگزاری جلسه شورای هماهنگی اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی

گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان شمالی

روز یکشنبه مورخه  97/5/14 جلسه شورای هماهنگی اداری شرکت خدمات حمایتی کشاورزی خراسان شمالی در محل دفتر معاونت با حضور کلیه همکاران برگزار گردید.

در این جلسه آقای مهندس بیابانی معاونت محترم شرکت  ضمن خوش آمدگویی به همکاران  از کلیه همکاران خواستند تلاش مضاعفی جهت پیشبرد اهداف شرکت داشته باشند و با عنایت به معرفی شاخصهای ارزیابی عملکرد مدیریت ها  از سوی ستاد و تخصص هریک از نیروها در حوزه های مختلف، برای هر شاخص تعدادی از همکاران را به عنوان مسئول پیگیری امور معرفی نمودند تا نتیجه و عملکرد بهتری برای شرکت در سال 97 بدست آید

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید