حمل مستقیم نهاده های کشاورزی به انبارهای کارگزاران، خراسان رضوی

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان خراسان رضوی

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی این استان  اعلام کرد:

در سال 98 حدود پانزده هزار تن انواع نهاده های کشاورزی بطور مستقیم به انبارهای کارگزاران سطح استان خراسان رضوی حمل شد و محموله های حمل شده توسط کارشناسان این استان مورد بازدید و بررسی قرار گرفتند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید