برگزاری مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی در شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اصفهان

 به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد: 

استان اصفهان مناقصه امور حفاظتی و نگهبانی را در تاریخ 97/4/21 از طریق  سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگرار می نماید.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید