برگزاری مناقصه حمل و بارگیری و تخلیه 30000 تن نهاده های کشاورزی در استان اصفهان

به گزارش روابط عمومی کمیسیون معاملات شرکت خدمات حمایتی کشاورزی:

استان اصفهان در تاریخ 97/4/17 ساعت 9 صبح مناقصه بارگیری ، حمل و تخلیه  30000  تن نهاده کشاورزی  را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نمود.

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید