اجرای دوره آموزشی " پیمانکاران تولید بذور گواهی شده " در گیلان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گیلان

این دوره در سطح پیمانکاران تولید بذور گواهی شده برنج به هدف شناخت  مکانیزم تولید و آشنا نمودن بیشتر آنان درتهیه بذور استاندار برنج با همکاری اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات برنج کشور برگزار گردید.

مدت زمان اجرای دوره آموزشی : دو  روزبه مدت 12 ساعت ، تاریخ 29 و 30/03/1397

مکان : آموزشکده ومرکز مطالعات کاربردی نهاده های کشاورزی استان گیلان ( ساختمان زنده یاد مهندس رئوف )

مدعوین : پیمانکاران تولید بذر و طرف قرارداد شرکت  .

موضوعات آموزشی :

1_ مدیریت آب در شالیزار.

2_  اهمیت تولید بذور گواهی شده و تاثیر آن درافزایش عملکرد.

3_ چگونگی خالص سازی و تولید بذر گواهی شده برنج.

4 _ مدیریت تغذیه در شالیزار با عناصر ماکرو و میکرو.

5 _ مدیریت آفات و بیماریهای مهم برنج.

6_ مدیریت علفهای هرز مهم برنج.

7_ مدیریت پس از برداشت بذور.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید