بازدید

بازدید از کارگزاری کود در شهرستان گنبد گلستان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان گلستان

حمید هزار جریبی، مدیر شرکت با اعلام این خبر گفت: بازدیدی توسط  گروه پایش کودی این  شرکت  ازوضعیت انبار کارگزاری های شهرستان  گنبد به عمل آمد ؛ در این بازدید ازبخشهای مختلف انبار کارگزاری ها به جهت   راستی  آزمایی  اطلاعات  ارائه شده  توسط سیستم هوشمند  و کنترل و نظارت بر توزیع  کود های  یارانه ای درقالب دستورالعمل ابلاغی صورت گرفته است و مطابق دستور العمل فرم های ضمیمه پایش و کنترل صورت گرفته به صورت مجزا گزارشات آن تنظیم و صورتجلسه گردید. 17 کارگزاری در  شهرستان  گنبد گلستان کار توزیع کود را انجام می دهند.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید