روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان هرمزگان :

جلسه ماشين آلات كشاورزي با حضور مهندس شاهي زاده مدير محترم مكانيزاسيون سازمان جهاد كشاورزي استان در دفتر مديريت شركت خدمات حمايتي كشاورزي أستان هرمزگان مورخ ٩٦/١٢/٢٢

.

جلسه ماشين آلات كشاورزي با حضور مهندس شاهي زاده مدير محترم مكانيزاسيون سازمان جهاد كشاورزي استان در دفتر مديريت شركت خدمات حمايتي كشاورزي أستان هرمزگان مورخ ٩٦/١٢/٢٢

..

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید