جلسه توجیهی به منظور تشریح مراحل انجام هزینه(خرج)در سازمانهای دولتی در گلستان

 به گزارش  روابط عمومی  شرکت خدمات  حمایتی  کشاورزی  استان  گلستان ،

پیرو هماهنگی و دعوت بعمل آمده از از جمعی ازرؤسای ادارات در حوزه های اداری و مالی، فنی، بازرگانی حراست، جلسه توجیهی به منظور تشریح مراحل انجام هزینه( خرج)در سازمانهای دولتی باحضور اعضاء مذکور در محل دفتر مدیریت شرکت برگزار شد در ابتدای جلسه رئیس اداری  و مالی شرکت توضیحات مبسوطی در مورد اختیار مراحل انجام هزینه(خرج) ارائه دادندوی در ادامه تصریح کرد:مراحل انجام هزینه به دومرحله، مرحله اداری و مرحله مالی تقسیم می شود: مراحل تشخیص، تعهد، تسجیل و صدور حواله را به طور کلی مرحله اداری خرج نام گذاری می شود که توسط مقام تشخیص یا مدیر شرکت و یا کسانی که از طرف آنها مجاز به این امور  هستند صورت می گیرد و مراحل تامین اعتبار، نظارت مالی و پرداخت را مرحله مالی خرج می دانیم که توسط عامل ذیحساب شرکت یا مسئول مالی و یا کسانی که از طرف او مجاز به انجام این قبیل امور هستند به عمل می آیند مسئولیت نظارت برمخارج دستگاههای دولتی به  عهده خزانه داری کل استان و انجام مخارج به عهده دستگاههای دولتی مصرف کننده اعتبار محول شده است. در ادامه جلسه روسای ادارات به تبیین برنامه ها و مشکلات مرتبط با حوزه کاری خود پرداختند  وهمچنین با رهنمود های مدیریت شرکت، تصمیماتی به شرح ذیل اتخاذ گردید:

1- در خواست های اولیه در خصوص تعمیر و امکانات  مورد نیاز صورت گیرد تا پس از تامین اعتبار اجرایی گردد؛

2- صرفا خرید  کالا از شرکت ها و فروشگاههایی انجام گیرد که کد شماره1 دارایی و ارزش افزوده ثبت نام داشته باشند؛

3- ثبت گزارش خرید و فروش در راستای دستور العمل اجرایی ماده169قانون مودیان مالیاتی در سامانه TTMS)

 انجام گیرد(بصورت مصداقی شامل کد ملی، کد اقتصادی و ارزش افزوده و...)

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید