اعلام نتایج آزمایش سموم سازمان حفظ نباتات

به گزارش روابط عمومی مرکز تحقیقات کاربردی نهاده های کشاورزی :

نتایج آزمایش 4 قلم سم معادل 40 آیتم  شامل سموم : پیری پروکسی فن 10%EC، سولفوسولفورون 75% WG، تیوفانات متیل70%wp،  پیریدابن 20% wp، پس از اخذ هزینه آزمایش در تاریخ  1398/08/25 به سازمان حفظ نباتات و دفتر معاونت فنی و کنترل کیفی و مدیریت کود و سم  شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ستاد اعلام شد.

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید