حضور مسؤل مالی شعبه فارس در همایش مالی همدان

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس ،

دکتر حمید رضا ناظمی مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان فارس از حضور مسؤل مالی شعبه فارس در همایش مالی به میزبانی شعبه همدان خبر داد .

 

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید