جلسه توجیهی کارگزاران در خصوص نحوه ثبت خرید و فروش نهاده ها در تبریز/ کارگزاران شرکای تجاری شرکت هستند

به گزارش روابط عمومی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی

در مورخه 96/6/26 جلسه توجیهی دستور العمل ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم در دفتر مدیریت شرکت برگزار گردید.

ابتدا جناب آقای مهندس باقریان مدیر محترم شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان آذربایجان شرقی ضمن خیر مقدم و خوشامد گویی به سرکار خانم نظری معاونت محترم امور مالی و سر کارخانم مهندس صیفوری و کارگزاران حاضر در جلسه در مورد تامین به موقع کود مورد نیاز کشاورزان و بهره برداران با توجه به شروع فصل کشت و محدودیت تولیدات پتروشیمی ها و ازدیاد تقاضا در زمان مصرف و مشکلات پیمانکاران حمل و نقل در تهیه و تدارک کامیون ، توصیه های لازم را ارائه و کارگزاران را شرکای تجاری شرکت یاد نموده و از آنان خواست با توجه به تنوع سبد کودی شرکت نسبت به تامین و تدارک نهاده های مورد نیاز کشاورزان و بهره برداران اقدام نمایند.

سپس خانم مهندس نظری در مورد دستور العمل ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم توضیحات لازم را بیان و در مورد  نحوه ثبت خرید و فروش در سامانه مالیاتی ماده 169 مکرر قانون مالیات مستقیم آموزش لازم را به کار گزاران ارائه نمودند.

در خاتمه کارگزاران سوالات و مشکلات خود را مطرح و پاسخ لازم ارائه گردید.

            

نظرات
شما نیز نظر خود را در رابطه با این خبر بنویسید